Chúng tôi đang tìm nhà cung cấp các loại sỏi cuội (size : 1-2cm,3-5cm,5-8cm) để xuất khẩu. Vui lòng liên lạc Mr. Hiển số 0906880816

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]