ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN THẨM MỸ
Đánh giá tác động môi trường bệnh viện thẩm mỹ là đánh giá hiện trạng mà bệnh viện thẩm mỹ đang có dự định đi vào hoạt động.Theo Phụ lục 2 Nghị định 29/2011/NĐ - CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường bắt buộc tất cả các bệnh viện thẩm mỹ đều phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bệnh viện thẩm mỹ.
Qua quá trình đánh gía tác động môi trường bệnh viện thẩm mỹ cơ quan chức năng và cộng đồng sẽ đánh giá dự báo được tác động của nguồn ô nhiễm đến với môi trường và hiểu rõ những đề xuất biện pháp giảm thiểu.
Đánh gía tác động môi trường bệnh viện thẩm mỹ sau khi hoàn thành sẽ được đem ra hội đồng thẩm định và Ủy ban nhân dân thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
Để hiểu rõ hơn về quy trình đánh gía tác động môi trường bệnh viện thẩm mỹhãy liên hệ với công ty môi trường Phong Việt chúng tôi đẻ được tư vấn nhiệt tình, miễn phí:
Chuyên viên môi trường
BÙI THỊ DUYÊN
Phone: 0915.258.739
E: duyenbui@phongvietjsc.com
[IMG][/IMG]
CÔNG TY CỔ PHẦN - TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ PHONG VIỆT
Web: xulynuocthainhahang.com
Congtyphongviet.com
Moitruongphongviet.com
Phongvietjsc.com