Ở các bài viết trước về game mu viet nam, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách ép bình SD loại nhỏ, với cả những game mu moi và Game Mu truyền thống. Thế nhưng với bình SD trung và vừa thì sao, hôm nay mời các bạn cùng theo dõi !

Ép bình SD vừa

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:
+ 3 Bình Máu Tím nhỏ
+ 500.000 Zen
- Tỉ lệ thành công: 30%.

- Nếu thành công, nhận được bình SD vừa.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Ép bình SD lớn

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:
+ 3 Bình Máu Tím vừa
+ 1.000.000 Zen
- Tỉ lệ thành công: 30%.

- Nếu thành công, nhận được bình SD lớn.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.