Hầm tội ác Kiếm Tung

1. Cơ chế:- Người chơi đạt level 46 trở lên có thể tham gia- Thời gian mở hoạt động: 20h00 – 20h25 hàng ngày
  1. Cách thức:

- Người chơi có thể tiến vào hoạt động thông qua NPC Cao Lão ở Bắc vực Hoàng thành.- Đối thoại với NPC để có thể tiến vào hoạt động3. Nội dung hoạt động:- Trung tâm khu vực bản đồ hoạt động sẽ có rất nhiều rương báu hoàng kim. Để mở rương báu hoàng kim cần Chìa khóa bảo rương. Có thể thu thập Chìa khóa bảo rương ở các cơ quan tráp hiện ngẫu nhiên tại xung quanh khu vực bản đồ của hoạt động.- Người chơi mở các cơ quan tráp để nhận được chìa khóa bảo rương rồi dùng chìa khóa đó để mở rương báu hoàng kim nhận thưởng hấp dẫn.- Trong quá trình nhặt, người chơi khác có thể PK để cướp đoạt chìa khóa.4. Phần thưởng:- Hạt nhân nguyên tố- Cường hóa phù- Lam vũ- Huyết vũ