Trả trước đã kích

094.765.0000 = 3.3t
0946.21.0000 = 3.3t


call 0972919191