Liêng là một trong những trò chơi phổ biến bởi tính dễ chơi và tư duy với nhiều tính toán. Chơi game Liêng trong iwin online lại càng thú vị. Đặc biệt game Liêng phổ biết với vùng bắc bộ.


- Với game này bạn có thể chơi một bàn chơi 6 người và 3 lá bài sẽ được chia cho mỗi người.


- Ban đầu bạn sẽ đặt 1 số WIN để tham gia ván chơi và sau đó có các lượt tố WIN đặt với các người chơi khác trong bàn.


- Phân định người thắng cuộc theo luật chơi game Liêng dựa trên SET.
Cách chơi game liêng trong iwin online.


Chúng ta sẽ có tất cả 3 lượt chơi trong game Liêng.


1. Lượt bắt đầu.


- Trong game Liêng sẽ có 2-6 người chơi trên 1 bàn.


- Mỗi người chơi phải đặt 1 số WIN quy định vào tẩy gọi là “WIN gà” khi bắt đầu vào ván chơi.


- Sử dụng full bộ 52 lá (2,3,4,….,K,A) và chia cho mỗi người chơi 3 lá.


2. Lượt tố.


- Chủ bàn là người được quyền tố trước sau khi được phát 3 Lá.


-Người chơi sẽ tố vòng tròn theo chiều kim đồng hồ. Khi tới lượt mình tố thì người đó sẽ có các hành động trong các trường hợp sau:


+ Khi là người tố đầu tiên: Chuyển,Tố, và Úp bỏ.


+ Khi là người tố sau: Theo, Nâng, và Úp bỏ


+ Khi là người tố sau nhưng số WIN còn lại của bạn còn thấp hơn số WIN người tố trước đã tố : Theo ( đặt tất cả số WIN còn lại vào ván chơi ) và úp bỏ
-Ý nghĩa các hành động sau


Chuyển : Bạn không tố và sẽ nhường lượt tố cho người kề sau.


Theo: Với số WIN người tố trước mình, bạn sẽ theo số win bằng với số win đó.


Tố: chọn và tố số WIN mình muốn nhưng không được nhỏ hơn WIN sàn.


Nâng : chọn và tố số WIN mình muốn nhưng không được nhỏ hơn WIN người trước đã tố


Úp bỏ: đồng nghĩa với việc bạn bỏ cuộc chơi.


- Sẽ có 20 giây để mỗi người chơi thực hiện các thao tác trên.
- Máy sẽ tự động Úp bỏ nếu hết 20 giây không thực hiện hành động gì.


game iwin chúc các bạn chơi game vui vẻ!


Nguồn:huongdantaigameiwin.blogspot.com