Tìm hiểu cách thực hiện với SOLIDWORKS Mechanical Conceptual


>>XEM VIDEO


Ý tưởng sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển và thành công của sản phẩm. Tuy nhiên, ngay cả các kỹ sư thành thạo nhất, và với hệ thống CAD phù hợp nhất để hoàn thiện thiết kế thì đôi khi sản phẩm vẫn trái ngược với các ý tưởng phát triển. Thay vì tập trung vào việc nghĩ ra các ý tưởng tuyệt vời tiếp theo, bạn vẫn có thể tiếp tục cải tiến thiết kế.
Để thành công, ý tưởng thiết kế đòi hỏi một quá trình nghiên cứu thiết kế nhanh chóng và uyển chuyển, trong đó nhiều ý tưởng được tạo ra trong một khoảng thời gian ngắn. SOLIDWORKS® Mechanical Conceptual thay thế cho việc phải thông qua một môi trường mô hình đơn để các kỹ sư có thể nắm bắt, phát triển và truyền đạt ý tưởng, khái niệm. Môi trường mô hình đơn này cung cấp:
Quy trình công việc tự nhiên, cho phép bạn thiết kế giống như cách bạn nghĩ. Một cách nhanh chóng, các công cụ thiết kế cơ bản cho phép bạn bỏ qua các cấu trúc lắp ráp sản phẩm và tập trung vào đổi mới trong một môi trường thiết kế không bị giới hạn.
Kiểm tra hoạt động tức thì với các thành phần 3D sống động như thật mà chúng hoạt động nhưđang ở hoàn cảnh thực.
Tính linh hoạt của việc kết hợp những mô hình cũ và chỉnh sửa trực tiếp để dễ dàng thực hiện những ý tưởng của bạn.
Xem video và xem cách SOLIDWORKS Mechanical Conceptual giúp các nhà thiết kế tưởng tượng, khám phá, và đánh giá các lựa chọn thiết kế nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn.

Nguồn: SOLIDWORKS DS
Dịch: Vihoth
ViHoth đại lý ủy quyền Solidworks tại Việt Nam, tư vấn và cung cấp các giải pháp Solidworks, Solidworks bản quyền.