ĐI NHANH 09.6789.4678 NGUYÊN KÍT CHƯA KÍCH HOẠT GIÁ 1M3,NO FIX.LH 0989.451.852 GIAO DỊCH LUÔN VÀ NGAY:ar!