Mình đang cần bán máy LG Optimus L7 P750 Black.
Mới 95%.
Sạc và tai nghe của hãng.
Tặng 1 thêm sạc của LG.