Có 1 chiếc nokia không dùng tới cần bán.

máy còn mới khoảng 90% vì ko đụng tới giờ lục ra mới thấy.
giá 900k