sim nK chính chủ
call:0907.677777
01292.18.18.18

: 4tr5
01292.19.19.19
: 4tr5
012.92.12.12.12
: 4tr5
thanks ACE đã xem tin