Áp tiêu - Cướp tiêu Kiếm Tung


1. Cơ chế:
- Tất cả người chơi đạt level 34 trở lên.
- Thời gian hoạt động: 19h00 – 20h00 hàng ngày
- Mỗi người chơi có thể áp tiêu được tối đa 3 lần. Đồng thời, có 4 lần cướp tiêu của người chơi khác.
2. Cách thức:
- Người chơi có thể tham gia hoạt động thông qua NPC Đại Tiêu Khách.

- Đối thoại với NPC Đại Tiêu Khách và chọn “ Ta muốn áp tiêu “

- Lựa chọn cấp tiêu để tham gia áp tiêu đến Lâm Tam Độ
3. Nội dung hoạt động:
- Người chơi tham gia hoạt động áp tiêu từ Hoàng Thành đến Lâm Ba Độ. Trong quá trình áp tiêu, khi ra khỏi Hoàng Thành sẽ có thể bị người chơi khác tấn công cướp tiêu. Bảo vệ áp tiêu tới đích Lâm Ba Độ, người chơi sẽ đạt được nhiều phần thưởng giá trị.

- Mỗi lần bị cướp thành công, tiêu sẽ bị giảm 20% phần thưởng. Sau 2 lần bị cướp, tiêu của người chơi tham gia áp tiêu sẽ có trạng thái vô địch.
- Người chơi có thể dùng 50 Kim bảo để hoàn thành nhanh 1 lần áp tiêu.
4. Phần thưởng:
- Tiền tài
- Kinh nghiệm
By SF.Team