Cô mình có mang về điện thoại hiệu BLU phone Studio 5.0 model D530. Điện thoại 2 sim xài quốc tế.Mấy mới 100%.bạn nào có nhu cầu mua liên hê Đạt