CHO VAY TIỀN
[I]*Điều Kiện Sổ Hộ Khẩu TP. HCM Hoặc “KT3” tuổi từ 21t- 55t[/I]
****** [B]GIẤY TỜ MANG THEO[/B]
1.[B]*Hộ khẩu[/B]* hoặc KT3.
2.[B]*CMND[/B]*
[B]3. Hóa đơn[/B]*[B]Điện[/B]*hoặc Nước hoặc ADSL 1 trong 3 tháng gần nhất.
**Nếu có hợp đồng lao động và số điện thoại bàn thì càng tốt
[B]-Thời hạn vay*****: **6T-9T-12T-18T-24T[/B]
-Mức Vay Từ 5tr-35tr. (Sẽ Có Tiền Trong Ngày). Lãi xuất thấp
Vay tiền, cho vay tiền, vay góp, vay nóng, vay tín chấp, vay tiêu dùng, vay gấp, vay tiền mặt, vay không chứng minh thu nhập, hỗ trợ vốn,vay *trả góp
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Tel : Ms Hân
[B]* * * * * * * * * * * * * * * * * **0902.612.324[/B]
*

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]