Điều trị cấy ghép răng mất bao lâu?


Tùy thuộc vào tình trạng xương và nướu, vị trí implant, khớp cắn mà có các trường hợp sau:
* Tình trạng xương và nướu tốt : có thể cấy implant và làm phuc hình hoàn tất trong 1 ngày đến 4 tuần.
* Tình trạng xương và nướu tiêu tương đối: cấy implant và ghép thêm xương thì từ 3-6 tháng sau mới làm phục hình hoàn tất.
* Tình trạng xương và nướu tiêu nhiều: ghép xương trước khoảng 6-9 tháng sau, đặt implant chờ 6 tháng làm phục hình hoàn tất


Đọc thêm: Cắm - Ghép Implant: Giải pháp tối ưu để phục hồi những răng đã mấtNHA KHOA NHÂN TÍN
146 Trần Qúy Cáp - Nha Trang
Hotline: 0914016935
Website: www.nhakhoanhantin.com