01244.886.886 === 1500k " sang tên dù bạn ở nơi đâu "
01254.33.44.55 ===1500k
0985199998 ==== 4200k " sang tên dù bạn ở nơi đâu "
có fix cho ae.............
lh: 0989.910.910 or 0966.479.479