Cần bán Attila đời trung pha to 3tr600, xe còn mới đẹp nữ sử dụng đang đi tố máy móc êm ru bạn mua về đi luôn yên tâm không tu sửa gìt. cần bán 3tr600.

- Thông tin, SĐT liên hệ xem tại: http://vnsat.org/raovat/chitiet/can-ban-attila-doi-trungtai-hn-115928.html#ixzz3HheIbt8n