ĐC : 47 Nguyễn Đức Cảnh – P.Phước Long – Nha Trang
Phone : 0583.731588 – 731588 Fax : 0589.731599
Email : inoffsetnhatrang@gmail.com
Website :http://inoffsetnhatrang.com/