Bán xe wave A ,đã đổi sang biển 5s ,chính tên ,chính chủ.