*Đinh N - 8 Series
*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.daidinh.com%2F"][B]Công ty TNHH[/B][B]Đại Đinh[/B][/URL] [B]là nhà sản xuất [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.daidinh.com%2Fdinh-cong-nghiep.html"]Đinh công nghiệp[/URL], [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.daidinh.com%2FDinh-U.html"]Kim bấm[/URL]… dùng cho đóng nội thất, bọc sofa hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đang là đối tác của công ty nội thất lớn như ChiLai, Wanek (Asley)…[/B]
*[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.daidinh.com%2FDinh-N.html"]Đinh N - 8 series[/URL] là một loại [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.daidinh.com%2FDinh-U.html"]đinh chữ U[/URL], thân cứng nhất trong tất cả dòng đinh U, Đinh N là sản phẩm của công ty [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fslave.vatgia.com%2Fraovat%2Fdaidinh.com"]TNHH Đại Đinh[/URL] sản xuất tại Việt Nam với quy cách như sau:[/B]
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 54"][B]TT[/B]
[/TD]
[TD="width: 302"][B]Tên hàng[/B]
[/TD]
[TD="width: 193"][B]Số cây mỗi thùng[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 54"]1
[/TD]
[TD="width: 302"]ĐINH N11 8x20MM
[/TD]
[TD="width: 193"]10000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 54"]2
[/TD]
[TD="width: 302"]ĐINH N13 8x25MM
[/TD]
[TD="width: 193"]10000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 54"]3
[/TD]
[TD="width: 302"]ĐINH N15 8x32MM
[/TD]
[TD="width: 193"]10000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 54"]4
[/TD]
[TD="width: 302"]ĐINH N17 8x38MM
[/TD]
[TD="width: 193"]10000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 54"]5
[/TD]
[TD="width: 302"]ĐINH N19 8x45MM
[/TD]
[TD="width: 193"]10000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 54"]6
[/TD]
[TD="width: 302"]ĐINH N21 8x50MM
[/TD]
[TD="width: 193"]10000
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F13%2Fxex1363944898.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/medium_xex1363944898.jpg[/IMG][/URL]
Công dụng: đóng nội thất, đóng cạnh, góc bàn ghế, bọc sofa, đóng tủ gỗ...
Cảm ơn Quý khách hàng.
Vui lòng tham khảo thêm tại website: [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.daidinh.com%2FGioi-thieu.html"]daidinh.com[/URL][/B]
[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F13%2Fvlr1363576458.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/medium_vlr1363576458.jpg[/IMG][/URL][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F13%2Fztm1363576456.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/medium_ztm1363576456.jpg[/IMG][/URL][/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]