Cần bán số cố định VNPT*hà nội:
Tứ quý :** 043.852.8888 ** 38tr
********************** 043.835.8888*** 38tr

******************* ** 043.289.8888*** 38tr
Ngũ quý : 04.368.66666** 45tr
*********** 04.368.55555** 45tr

Dành cho công ty hay Cá nhân có nhu cầu sử dụng.
thời gian lắp đặt và nhận số mất 2 ngày
Liên hệ 0918305588 *24/24h
*
*
*
*
*