MG Toshiba 13kg, inverter tiết kiệm điện, 90%, 4,5tr; Sanyo 6kg, 1,2tr; tủ lạnh Hitachi 150L, 1,5tr; MLạnh Samsung, 90%, 1,5HP, 4,5tr; ổn áp SCE 3KVA, 1,2tr.