0977.313.313 giá 8,5tr.
0977.151.151 giá 6tr.
0978910.910 (Tiền là chín. Uy tín là 10) giá 12tr.
0987.965.965 giá 5,5tr.
0986.490.490 giá 4tr.
0934.301.301 giá 3,2tr.
Tất cả đều là sim trả trước chính chủ, không qua trung gian.
Lh: 0904397577