mình chuyển sang dùng [COLOR=inherit !important]iphone[/COLOR] nên muốn bán máy [COLOR=inherit !important]lumia 625[/COLOR] màu đỏ.máy đẹp và mình
dùng cũng ít.mọi chức năng dùng tốt,cảm ứng nhanh và nhạy.vào mạng nhanh,sóng
sánh căng.bạn nào mua liên hệ mình..