Taxi Vip: 0978910.910 (Bảy tám chín mười, chín mười) giá 12tr.
0977.313.313 (Độc đáo dễ nhớ) giá 8,5tr.
0977.151.151 giá 6tr.
0987.965.965 giá 5,5tr.
0986.490.490 giá 4tr.
0934.301.301 giá 3,2tr.
Lh: 0904397577