HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, THANH TRA, KIỂM TRA TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG CÁC CẤP
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật giáo dục, luật giáo dục quốc phòng và an ninh;

Phần thứ hai. Những quy định mới về tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục trong trường học;

Phần thứ ba. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tài chính trong các cơ sở giáo dục;

Phần thứ tư. Chế độ quản lý và sử dụng tài sản áp dụng trong các cơ sở giáo dục;

Phần thứ năm. Tổ chức hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay;

Phần thứ sáu. Chương trình phối hợp hoạt động và chiến lược phát triển ngành giáo dục;

Phần thứ bảy. Những quy định mới nhất về mức lương, chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ quản lý và giáo viên;

Phần thứ tám. Chế độ mới nhất về phụ cấp - trợ cấp dành cho giáo viên, cán bộ nhà trường và người học;

Phần thứ chín. Quy trình công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng và chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên, giảng viên;


Phần thứ mười. Mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục – Bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!

Đăt mua: 0973680505 ( Giao hàng tại nhà )
Nhà sách Hà Nội
Website:http://chinhsachtienluong.net/
Email : sachhanoi01@yahoo.com