CHÀO XUÂN ẤT MÙI 2015

"KHÚC TÌNH XƯA"

Liên hệ mua vé: 043 747 1888 - 0915 13 8818 - 091 561 9911

Hoặc đặt vé tại: dongdoshow.com