Huấn luyện sử dụng công cụ hỗ trợ


Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII thông qua ngày 30/06/2011 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, việc ban hành Pháp lệnh này là bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp của Nhà nước ta, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an nình quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, bán vũ trang và các lượng lượng khác . Đây cũng là một trong những cam kết của Việt Nam trong việc kiểm soat vũ khí, chống buôn bán bất hợp pháp vũ khí mà Việt Nam đã ký kết với các nước trong khu vực là Liên Hợp quốc.

Nhằm thực hiện tốt nghị định của chính phủ về công tác quản lý dịch vụ bảo vệ; Đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của lực lượng vệ sỹ, nhân viên bảo vệ để cung cấp ra thị trường dịch vụ bảo vệ tốt nhất đáp ứng được yêu cầu trong bảo vệ trong phạm vi cả nước.


Huấn luyện sử dụng công cụ hỗ trợ cho hơn 100 cán bộ nhân viên là các đồng chí cán bộ chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ, cán bộ chuyên môn và đội trưởng bảo vệ. Theo đó học viên tham gia tập huấn được trang bị kiến thức về các nội dung như: Sự cần thiết của việc ban hành pháp lệnh, trong đó là việc nghiên cứu các nghị định, qui định về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Các nguyên tắc về sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và huấn luyện kỹ năng sử dụng các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ…


Kết thúc đợt tập huấn, học viên được tham gia bài thu hoạch để làm cơ sở đề nghị Cục trưởng cấp chứng nhận về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sau này. Đây là chương trình tập huấn thường xuyên được công ty bảo vệ hành tinh 24h phối hợp tổ chức, nhằm tuân thủ pháp luật và cung cấp ra thị trường dịch vụ bảo vệ nhất trong phạm vi cả nước.

http://baovehanhtinh24h.com/