Taxi 2 mạng mobi và viettel thui nha!
Dạng 09*173173 giá tốt xíu nha!
liên hệ 0934136111