Cần nhượng con xe Atilla Elizebet , đời 2011 , màu đỏ đen xe mua mới một đời một chủ nử sử dụng tới nay , đi rất ít sơn còn cực đẹp , máy zin êm cực kỳ , có gắng cảng bảo vệ , nay định bán hoặc đổi xe khác , a chị nào cần mua để sử dụng xem xe là thích ngay ,ngay chủ đứng bán công chứng liền . miển tiếp cò lái