[b]Cách đan khăn len trái tim từng bước một :[/b]
[b]Bước 1 : Bắt mũi[/b]
Hay còn gọi là đan mũi gầy. Tùy vào việc bạn muốn chiếc khăn len to cỡ nào mà bạn chọn số mũi đan. Nếu số mũi lẻ thì mũi đầu hàng chỉ lấy sang chứ không đan.Còn nếu bắt mũi chắn thì các mũi đầu hàng và cuối hàng có thể đan hoặc không đan tùy ý nhé.
Bình thường với [b][url=http://banhdashop.com/blog/cach-dan-khan-len-hinh-trai-tim/]đan khăn len[/url][/b] hình trái tim, chúng ta đan 28 mũi , các mũi đầu hàng và cuối hàng chỉ lấy sang chứ không đan ,làm như vậy thì khăn sẽ mềm và đỡ bị quăn mép.
[img]http://banhdashop.com/wp-content/uploads/2014/11/cach-dan-khan-len-hinh-trai-tim-cuc-don-gian-goc16-1.jpg[/img]
cách đan khăn len hình trái tim với 28 mũi chẵn nhé!
Bước 2 : Vắt len[/b]
Với [b][url=http://banhdashop.com/blog/cach-dan-len-cach-moc-len-co-ban/]các kiểu đan len[/url][/b] hình trái tim, dòng đầu tiên bạn đan mũi xuống và vắt hai vòng, thay vì vắt 1 vòng như bình thường.
[img]http://banhdashop.com/wp-content/uploads/2014/11/cach-dan-khan-len-hinh-trai-tim-cuc-don-gian-goc16-2.jpg[/img]
Đan mũi xuống và vắt hai vòng .
Bước 3: Tiếp tục đan mũi xuống[/b]
Chúng ta tiếp tục đan mũi xuống với 2 vòng len tới khi hết dòng. Bật mí là đan lỏng tay thì khăn len trái tim của chúng mình sẽ mềm mại hơn đấy.
[img]http://banhdashop.com/wp-content/uploads/2014/11/cach-dan-khan-len-hinh-trai-tim-cuc-don-gian-goc16-3.jpg[/img]
Đan mũi xuống đến khi hết dòng len.