Xe đầy đủ phụ kiện như xe thùng. Odo 1200km, cuối tháng 7/2014. Bán 65 triệu. Xem xe ở Q.1