số 0944444616 mua dùng nhưng có hotlai khác đẹp hón rùi muốn bán giá 2t2 ai có nhu cầu các trục tiếp nhé sang tên tại vinaphôn