Ngôi nhà lớn ở quảng trường Rồng thành Lorencia trong game mu là quán rượu của
Lumen. Lumen phục vụ rượu, bán bùa về thành và nguyên liệu dùng
để tạo ra Bức thư Quỷ loại 1, 2.

Vị trí: Lorencia
Tọa độ: 123,133

Yêu tinh Ellio chuyên bán cái loại cung và trang phục cho Tiên Nữ. Lão
ta có khá nhiều loại cung, nõ tốt tuy nhiên bạn cũng cần phải trả một cái
giá khá cao để lão chịu bán cho bạn.

Vị trí: Noria
Tọa độ: 195,123

NPC Bas trong mu moi ra là người cất giữ các item dư thừa hoặc chưa dùng đến của
các bạn. Tuy nhiên các bạn cũng phải chi trả một khoảng chi phí bảo
quản vật phẩm cho ông ta.

Vị trí: Lorencia, Noria, Devias và Elbeland

Tọa độ:

Lorencia 147,144 và 147,110

Noria 173,96

Devias 217,62
Elbeland 50,230