Mình cần bán 1 chiếc [COLOR=inherit !important]samsung galaxy[/COLOR] s5 mầu đen máy còn đủ hộp bố mình được tặng nhưng không dùng nay cần tiền nên đem ra bán máy còn bảo hành 7th chưa sử dụng muốn bán với giá 8tr5