Quảng cáo Đại Lợi chính thức tuyển dụng thiết kế đồ họa
Yêu cầu sử dụng thành thành thạo phần mềm đồ họa ( corel, pts, 3ds,...)
Tốt nghiệp đại học chính quy.
Mọi chi tiết xin liện hệ qua gmail: Dailoimedia@gmai.com