Future Neo Fi125 (/2010) số máy 000 lô xe cuối cùng Neo 2010 ,dàn chân 7 màu.
-xe mua mới đi vài tháng cất luôn ko sữ dụng,sợ cũ.
-vỏ theo xe chưa vá lần nào,máy móc đồ mũ cũng chưa mở .
-tăng sên 3 lần và mở đúng con ốc
xe chính chủ