[B]CHO VAY TIỀN[/B]
*Điều Kiện Sổ Hộ Khẩu TP. HCM Hoặc “KT3” tuổi từ 21t- 55t
****** [B]GIẤY TỜ MANG THEO[/B]
1.[B]*Hộ khẩu[/B]* hoặc KT3.
2.[B]*CMND[/B]*
[B]3. Hóa đơn[/B]*[B]Điện[/B]*hoặc Nước hoặc ADSL 1 trong 3 tháng gần nhất.
**Nếu có hợp đồng lao động và số điện thoại bàn thì càng tốt
[B]-Thời hạn vay*****: **6T-9T-12T-18T-24T[/B]
-Mức [I]Vay[/I] Từ 5tr-35tr. (Sẽ Có [I]Tiền Trong Ngày[/I]). *[I]Vay tiền[/I] Lãi xuất thấp
Nhiều hình thức [I]vay tiền[/I]
[B][I]Vay tiền, cho vay tiền, vay góp, vay nóng, vay tín chấp, vay tiêu dùng, vay gấp, vay tiền mặt, vay không chứng minh thu nhập[/I][/B]
********** ***Tel : Ms Hân
[B]***** ****0902.612.324[/B]
*

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]