[B]thép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốt[/B]
[B]Thép tấm cắt theo quy cách ,bản mã dày : 20ly,22 ly, 25 ly,28 ly,30 ly,32 ly,35 ly,38 ly,40 ly,42 ly,45 ly, 48 ly,50 ly, 52 ly, 55 ly 58 ly,60 ly,65 ly,70 ly,75 ly,80 ly,82 ly,85 ly,88 ly,90 ly ,92 ly,95 ly,98 ly,100 ly,102 ly, 105 ly,110 ly,115 ly, 120 ly,122 ly,125 ly,128 ly,130 ly,135 ly,138 ly,140 ly,142 ly ,145 ly,150 ly,200 ly,220 ly,240 ly,260 ly,300 ly[/B]
Ngoài ra còn cung cấp :
-Gia công tấm : cắt định hình theo yêu cầu ,cắt định hình tấm
-Gia công : khoan lỗ ,phay ,bào gia công chi tiết* tấm
[B][I]Mọi chi tiết xin liên hệ:[/I][/B]
[B]Mr :* Tới[/B] [B]*0919 243 244[/B]
[B]Mail: [email]thepniemtinviet@gmail.com[/email][/B]
[B]Công ty TNHH thép Niềm Tin Việt[/B]
[B]Đc: 33 đường 15, P.Bình Chiểu,Q.Thủ Đức, TP.HCM[/B]
[B]Đt: : 0919 243 244[/B]
[B]*[/B]
[B]thép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốtthép tấm ss400,ct3 ,A 36 dày 14 ly,16 ly,18 ly,20 ly,22 ly,25 ly,30 ly,40 ly *nhập khẩu giá tốt[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]