Nhu cu tr so đang tăng lên nhanh chóng.Tr so thm m hiu qu đâu an toàn nht là mi quan tâm hàng đu ca bt c ai khi tìm đa ch tr so uy tín

1. Đc đim ca so
So có hai dng cơ bn đó là so li và so lõm.
- Màu sc : Chúng thường có màu sm hơn sơ vi màu da.
- Hình dng: rt đa dng tròn, vuông .... rt khóđ có th xác đnh được hình dng bi so không tuân theo mt nguyên tc nào c.
- Tình trng ca so cũng ph thuc vào rt nhiu nguyên nhân.
Nguyên nhân hình thành so có rt nhiu, đi vi so lõm thì hu như là do thy đu và b mn lâu năm mà, đi vi so li ch yếu là do làn da b tn thương bi tác đng bên ngoài và b nhim trùng. Như vy thì so s làm mt đi thm m ca làn da nht là khi ch d nhìn thy. Và tìm nơi tr sothm m hiu qu mà an toàn thìđây làđiu không d dàng cho nhiu người.
2. Xóa so đâu an toàn nht
Vi nhiu năm kinh nghim trong lĩnh vc thm m cùng vi đi ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghim vàđược tu nghip nước ngoài nhiu năm, và công nghđược chuyn giao t Hàn Quc, thì thm m vin kangnam luôn khng đnh được đây làđa chxóa so thm mhiu qu mà an toàn nht.
Ti đây khi bn điu tr, không phi ai cũng ging nhau, bi mi người còn tùy thuc vào tình trng so đ s dng công ngh. Ch riêng đi vi trường hp so li thì hin nay ti thm m vin kangnam đãáp dng rt nhiu k thut khác nhau tLaser Fractional CO2đếnLaser màu ... , còntr so lõm thì đơn gin hơn cháp dngEndymed 3 Deep Pro đxóa tan so lõm.
Tt c các công ngh trên đu đã vượt qua nhng k kim nghim kht khe vđ an toàn và hiu qu ca FDA và CE - t chc uy tín hàng đu thế gii v qun lý thc phm và dược phm.
Nhng công ngh trên là công ngh tr so hiu qu không s dng đến th thut xâm ln do vy khi điu tr bn s không bđau đn hay s b chy máu, sau hu phu s không b bt c các biến chng nào vàđc bit là vùng điu tr s không b khác sc t vi làn da. Bn s s hu làn da như chưa tng có so đó.
Tham kh
o thêm : cách tr so lõm lâu năm
Thm m vin kangnam luôn làm hài lòng tt c các khách hàng đến đđiu tr.