Ti Hà Ni, Thm m vin Kangnam làđa ch uy tín, tt nht trong tr tàn nhang và nám da. Ti đây s dng hoàn toàn bng các công ngh hin đi, tiên tiến được nhp khu trc tiếp t Hàn Quc. Nhng công ngh s dng hoàn toàn không xâm ln, không phu thut nên cc k an toàn và hiu qu khiến bn không phi băn khoăn v vn đ tai biến hay nhng tác dng ph không đáng có.
Hin nay, ti Thm m vin Kangnam đang áp dng công ngh Spectra Laser Toning điu tr tàn nhang ch vi 1 ln duy nht tr tàn nhang tn gc, đi vi dng tàn nhang nng, khách hàng nên s dng liu trình điu tr nhiu ln, trung bình khong t 5 7 ln tùy thuc đáp ng da.
Do không phá hy tế bào nên sau khi điu tr vi Spectra Laser Toning không có hin tượng da thâm nng hơn, vết tàn nhang nhanh chóng b phân hy đưa li làn da trng mn.
Điu tr tàn nhang bng công ngh Spectra Laser Toning ti Thm m vin Kangnam bn có th hoàn toàn yên tâm vđ an toàn, tr tàn nhang hiu qu, tính thm m và s phc hi nhanh chóng, da không b thâm và không đ li so. Spectra Laser Toning giúp tr tàn nhang hiu qu nht so vi tt c các phương pháp điu tr hin nay.