0986 147 999
0967 145 999
Cặp chuẩn 7.2Tr

Sim nguyên kít hạn kích 300 năm .Ai mua lẻ liên hệ em nhé SMS 0966 121 678