1.Son sáp nyx:
Giá bán: 135k/cây
Khuyến mãi : Mua 5 tặng 1
Liên hệ mua hàng: Ngọc Anh
Số điện thoại: 01698176667
Các bạn mua màu nào thì nhắn tin cho mình mã số trên hình ảnh nhé.
Hình ảnh son sáp NYX :2. Son NYX 3 màu:
Giá bán: 135k/cây
Khuyến mãi : Mua 5 tặng 1
Liên hệ mua hàng: Ngọc Anh
Số điện thoại: 01698176667
Các bạn mua màu nào thì nhắn tin cho mình mã số trên hình ảnh nhé.
Hình ảnh son NYX 3 màu :
3. Son kem bóng NYX:
Giá bán: 65k/cây
Khuyến mãi : Mua 5 tặng 1
Liên hệ mua hàng: Ngọc Anh
Số điện thoại: 01698176667
Các bạn mua màu nào thì nhắn tin cho mình mã số trên hình ảnh nhé.
Hình ảnh son kem bóng NYX :

4. Son Wet n Wild :
Giá bán: 95k/cây
Khuyến mãi : Mua 5 tặng 1
Liên hệ mua hàng: Ngọc Anh
Số điện thoại: 01698176667
Các bạn mua màu nào thì nhắn tin cho mình mã số trên hình ảnh nhé.
Hình ảnh son Wet n Wild:

5. Son Kate :
Giá bán: 135k/cây
Khuyến mãi : Mua 5 tặng 1
Liên hệ mua hàng: Ngọc Anh
Số điện thoại: 01698176667
Hình ảnh son Kate:6. Son gió Jackelin:
Giá bán: 35k/cây
Khuyến mãi : Mua 5 tặng 1
Liên hệ mua hàng: Ngọc Anh
Số điện thoại: 01698176667
Các bạn mua màu nào thì nhắn tin cho mình mã số trên hình ảnh nhé.
Hình ánh son gió Jackelin :7. Son kem Naked 3 :
Giá bán: 160k/cây
Khuyến mãi : Mua 5 tặng 1
Liên hệ mua hàng: Ngọc Anh
Số điện thoại: 01698176667
Các bạn mua màu nào thì n
hắn tin cho mình mã số trên hình ảnh nhé.
Hình ánh son kem Naked :