0949 61.62.68 =1500k (da kit)
0906 111445=700k

0937 793 798=2000k
0937 222 633 = 1000k (da kit)
0976 539 539 sold (da ban)

liên hệ: 4 nguyễn thiện thuật P2 Q3 Tp HCM

0949 61.62.68 0r 0937 222.633 a Tùng