[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)][/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Giá tiền: 00 VNĐ[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)]CÔNG TY TNHH MTV TM-DV LÊ MAI [/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Địa chỉ: 7F Tô Hiến Thành, Nha Trang-Khánh Hòa [/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Điện thoại : 0583 510563 - 0903 555 020 [/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Email : lemaimusic@gmail.com [/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Website: www.lemaimusic.vn[/COLOR]