- Xuất xứ từ Thái Lan
- Gía 73,500VNĐ/ream
- Gía trên chưa bao gồm VAT
- Một thùng có 5 ream
*- Giấy định lượng 80
- trắng dày và đẹp