Bán Asus X401A
Giá: 4.900.000 VNĐ
Dung lượng HDD: 500GB
Loại CPU: B820
Dung lượng Memory: 2GB
Trọng lượng: 1.85kg
Tình trạng máy:
- Máynguyênbản
- Máy hoạt động tốt
- Chế độ bh: 2 tháng
- Phụ kiện bảo gồm: adapter zin theo máy
- Mới hình thức đẹp