Bán mực khô, mực một nắng đủ loại

Mực khô được chia làm ba (03) loại tùy theo kích thước
  1. Loại 1: mỗi kg có từ 05 con đến 10 con. Giá 640 nghìn đồng/kg
  2. Loại 2: mỗi kg có từ 20 con đến 29 con. Giá 600 nghìn đồng/kg
  3. Loại 3: mỗi kg có từ 30 con đến 40 con. Giá 560 nghìn đồng/kg


Mực một nắng được chia làm hai (02) loại tùy theo kích thước
  1. Loại 1: mỗi kg có từ 02 con đến 06 con. Giá 330 nghìn đồng/kg
  2. Loại 2: mỗi kg có từ 08 con đến 10 con. Giá 300 nghìn đồng/kg

Giá này từ lúc bạn đọc được thông báo này đến hết năm 2014
Hotline:
Ms. Quỳnh 0985.883.737
Giao hàng tận nơi đối với các quận nội thành TPHCM