Hiện mình đang có em iphone 4s /16G/Đ hàng quốc tế LL zin chưa sửa chữa máy đẹp đang dùng rất ổn định chưa lên 8
máy chỉ còn sạc cáp
Giá rất yêu 3.900.000