[TR]
[TD="width: 638, colspan: 6"]BẢNG GIÁ TOUR TRONG NƯỚC
KHỞI HÀNH LỄ 30/04/2013
*

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]STT
[/TD]
[TD="width: 252"]TUYẾN TOUR
[/TD]
[TD="width: 54"]THỜI GIAN
[/TD]
[TD="width: 138"]GIÁ VÉ
[/TD]
[TD="width: 72"]TIÊU CHUẨN
[/TD]
[TD="width: 79"]PHƯƠNG TIỆN
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]1
[/TD]
[TD="width: 252"]TIỀN GIANG – BẾN TRE
KH: 30/04, 01/05
[/TD]
[TD="width: 54"]1N
[/TD]
[TD="width: 138"]575.000
[/TD]
[TD="width: 72"]*
[/TD]
[TD="width: 79"]XE
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]2
[/TD]
[TD="width: 252"]BẾN TRE – CÁI MƠN – CHỢ LÁCH
KH: 28/04/2013
[/TD]
[TD="width: 54"]1N
[/TD]
[TD="width: 138"]620.000
[/TD]
[TD="width: 72"]*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]3
[/TD]
[TD="width: 252"]ĐÀ LẠT
*KH: 26,27,29/04/2013
27,29/4 chỉ có* 2*
[/TD]
[TD="width: 54"]3N2Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]2* 2.215.000
3* 2.455.000
4* 2.845.000
[/TD]
[TD="width: 72"]*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]4
[/TD]
[TD="width: 252"]DAM RI-BAOLOC
KH: 30/04/2013
[/TD]
[TD="width: 54"]2N1Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]1.485.000
[/TD]
[TD="width: 72"]2*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]5
[/TD]
[TD="width: 252"]BAO LOC – DA LAT
KH: 29/04/2013
[/TD]
[TD="width: 54"]3N2Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]2.205.000 – 2K
2.145.000 – 3K
2.085.000 – 4K
[/TD]
[TD="width: 72"]2*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]6
[/TD]
[TD="width: 252"]PHAN THIẾT- NHA TRANG
KH: 28/04/2013
(Chưa có chương trình)
*
[/TD]
[TD="width: 54"]4N3Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]3.375.000 – 2 khach
3.285.000 – 3 khach
3.265.000-4 khach
*
[/TD]
[TD="width: 72"]2*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]7
[/TD]
[TD="width: 252"]RẠCH GIÁ –PHÚ QUỐC
KH:27,29/04/2013
(chưa có chương trình)
[/TD]
[TD="width: 54"]3N2Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]3.735.000
4.455.000
[/TD]
[TD="width: 72"]2*
3*
[/TD]
[TD="width: 79"]XE - TÀU
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]8
[/TD]
[TD="width: 252"]CÁI BÈ* - VĨNH LONG
KH: 28/04
*
[/TD]
[TD="width: 54"]1N
[/TD]
[TD="width: 138"]675.000
[/TD]
[TD="width: 72"]*
[/TD]
[TD="width: 79"]XE
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]9
[/TD]
[TD="width: 252"]BÌNH CHÂU – HỒ CỐC
KH :30/04, 01/05/2013
*
[/TD]
[TD="width: 54"]1N
[/TD]
[TD="width: 138"]685.000
*
[/TD]
[TD="width: 72"]*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]10
[/TD]
[TD="width: 252"]VŨNG TÀU
KH : 28, 30/04, 01/05
*
[/TD]
[TD="width: 54"]1N
[/TD]
[TD="width: 138"]585.000
[/TD]
[TD="width: 72"]*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]11
[/TD]
[TD="width: 252"]VŨNG TÀU – LONG HẢI
KH:27/04/2013
*
[/TD]
[TD="width: 54"]2N1Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]1.535.000
1.735.000
[/TD]
[TD="width: 72"]2*
3 *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]12
[/TD]
[TD="width: 252"]CẦN THƠ – HẬU GIANH
KH: 27, 30/04
[/TD]
[TD="width: 54"]2N1Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]1.475.000
2.070.000
[/TD]
[TD="width: 72"]3 *
4*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]13
[/TD]
[TD="width: 252"]CHÂU ĐỐC – LONG XUYÊN
KH: 27/04
[/TD]
[TD="width: 54"]2N1Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]1.585.000
[/TD]
[TD="width: 72"]2 *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]14
[/TD]
[TD="width: 252"]8 TỈNH ĐBSCL
KH:27,28,30/04/2013
[/TD]
[TD="width: 54"]4N3Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]2.885.000
3.835.000
[/TD]
[TD="width: 72"]2, 3 *
4*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]15
[/TD]
[TD="width: 252"]CÀ MAU –BL-ST
KH: 27,28,30/04/2013
[/TD]
[TD="width: 54"]4N3Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]3.535.000
[/TD]
[TD="width: 72"]2, 3 *
*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]16
[/TD]
[TD="width: 252"]12 TỈNH ĐBSCL
KH: 27,28,30/04/2013
[/TD]
[TD="width: 54"]6N5Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]4.975.000
5.935.000
[/TD]
[TD="width: 72"]2,3 *
4*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]17
[/TD]
[TD="width: 252"]BUÔN MA THUỘT
*26/04/2013
[/TD]
[TD="width: 54"]3N2Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]2.755.000
[/TD]
[TD="width: 72"]2 *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]18
[/TD]
[TD="width: 252"]PHAN THIẾT
*
KH: 29, 30/04
[/TD]
[TD="width: 54"]2N1Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]1.255.000
1.385.000
1.695.000
[/TD]
[TD="width: 72"]*
Ks 2 *
Ks 3 *
3* (mũi né)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 252"]PHAN THIẾT
*
KH: 27,28 /04
[/TD]
[TD="width: 138"]1.455.000
[/TD]
[TD="width: 72"]KS 3*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]19
[/TD]
[TD="width: 252"]PHAN RANG
KH: 26,29/04/2013
[/TD]
[TD="width: 54"]3N2Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]2.385.000
2.515.000
2.950.000
[/TD]
[TD="width: 72"]2 *
3 *
4 *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]20
[/TD]
[TD="width: 252"]NHA TRANG
KH: 27,28/04/2013
[/TD]
[TD="width: 54"]4N3Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]3.255.000 – 2*
3.725.000 – 3*
4.475.000 – 4* Lodge
4.980.000 – 4* yasaka
*
[/TD]
[TD="width: 72"]*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 252"]KH: 30/04/2013
[/TD]
[TD="width: 138"]2.965.000 - 2*
3.575.000 – 3*
[/TD]
[TD="width: 72"]*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]21
[/TD]
[TD="width: 252"]ĐÀ LAT
KH:30/04/2013
[/TD]
[TD="width: 54"]4N3Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]2.725.000 – 2*
3.095.000 – 3*
[/TD]
[TD="width: 72"]*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 252"]ĐÀ LẠT
KH:27/04/2013 (2-3-4*)
28/04 (chỉ có 4*)
[/TD]
[TD="width: 138"]3.175.000 – 2*
3.675.000 – 3*
4.375.000 – 4*
[/TD]
[TD="width: 72"]*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]22
[/TD]
[TD="width: 252"]PHAN THIẾT - PHAN RANG
KH: 26/04/2013
[/TD]
[TD="width: 54"]3N2Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]2.640.000 – 3*
3.120.000 – 4*
[/TD]
[TD="width: 72"]*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]23
[/TD]
[TD="width: 252"]NHA TRANG – ĐÀ LẠT
KH: 25, 29/04/2013
[/TD]
[TD="width: 54"]5N4Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]3.755.000 – 2*
4.285.000 – 3*
[/TD]
[TD="width: 72"]*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 252"]KH: 27/04/2013
[/TD]
[TD="width: 138"]4.145.000 – 2*
4.735.000 – 3*
[/TD]
[TD="width: 72"]*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]24
[/TD]
[TD="width: 252"]PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT
KH: 28/04/2013
[/TD]
[TD="width: 54"]4N3Đ
[/TD]
[TD="width: 138"]3.255.000
3.705.000
[/TD]
[TD="width: 72"]2*
3*
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]*
[/TD]
[TD="width: 252"]LƯU Ý:
[/TD]
[TD="width: 343, colspan: 4"]-******** Qúy khách đăng kí 5 vé trở lên, có xe đưa đón tận nhà.
-******** Giảm ngay 5% cho khách đăng kí 5 vé trở lên và đăng kí đi tour lần 2 với công ty.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 43"]*
[/TD]
[TD="width: 516, colspan: 4"]Để đặt tour và tư vấn xin liên hệ:
Lương Thị Thu Trang
PHƯƠNG VIỆT TOURIST
-----------------------------------
Địa chỉ: 53 đường số 6, Hưng Phước 4, P.Tân Phong, (Khu Phú Mỹ Hưng)Q.7 TP.HCM
DĐ: 0976 601 703 – 01226 771 994 (24/24)
Tel: 08.66841554 *- Fax: 08.54106017
Mail: trang.luong@dulichphuongviet.com.vn
Web: http://www.dulichphuongviet.com.vn
Yahoo: trang.phuongviettourist
*
[/TD]
[TD="width: 79"]*
[/TD]
[/TR]